Każdy klient ma prawo wybrać swojego brokera a firma nie rekomenduje któregoś konkretnego, z którym koniecznie trzeba podjąć współpracę. 


Jednocześnie aby automat poprawnie działał, broker musi być sprawdzony i przetestowany w zakresie wielu elementów, takich jak m.in odpowiednie opłaty, dźwignia, spread, możliwość korzystania z automatycznych procesów handlowych itp. 


Wielu naszych klientów z zadowoleniem korzysta z:
Opcja 1
https://helpdeskste.freshdesk.com/support/solutions/articles/44001238268Opcja 2

https://helpdeskste.freshdesk.com/solution/articles/44001430957


Opcja 3

https://helpdeskste.freshdesk.com/solution/articles/44001430962Aby automat działał odpowiednio efektywnie, każdy broker musi spełniać pewne wymagania:

https://helpdeskste.freshdesk.com/support/solutions/articles/44001256837


W jakichkolwiek rzeczach związanych z brokerem, jego licencjami, zabezpieczeniami należy pytać u źródła czyli bezpośrednio w support danego brokera. STE nie odpowiada również za informacje przekazane przez brokerów lub umieszczone na ich stronach.


Informujemy, że obecna treść bądź zasady działania produktów mogą lub mogły ulec zmianie.

Powyższe rozwiązanie może być aktualne tylko do czasu kolejnego uaktualnienia. Obecnie wyniki lub  efekty działania produktów nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji przyszłych wyników lub efektów.

 

Każdy program expert advisor oferowany przez STE wymaga dopasowania i zarządzania ryzykiem, które musisz wykonać samodzielnie lub poprzez konsultację z doradcą inwestycyjnym. Jako końcowy odbiorca i użytkownik oprogramowania expert advisor STE musisz zdecydować, jakie ryzyko utraty środków możesz ponieść, ponieważ jest ono realne i jedynym rozwiązaniem, w którym ryzyko utraty kapitału nie występuje jest sytuacja, w której oprogramowanie expert advisor STE uruchomione jest na koncie symulacyjnym demo. Każdy produkt przed korzystaniem na koncie realnym należy przetestować na koncie symulacyjnym demo. Odradzamy korzystanie z produktów bez wcześniejszych własnych testów na koncie demo. Testy powinny trwać tak długo, aż stwierdzisz, że ich wyniki są dla Ciebie zadowalające. Pamiętaj o realizacji zysków po każdym zamkniętym scenariuszu na automatach typu STANDARD oraz po zakończeniu danego cyklu na automatach typu PRO

 

STE nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte przez Klienta na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Simple Trading Expert oraz innych  oficjalnych kanałach informacji, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych, podjętych na podstawie zawartości serwisu Simple Trading Expert, w tym narzędzi, oprogramowania, które nie są rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r., w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich elementów.

Przed dokonaniem zakupu oświadczasz, że zapoznałeś się, zrozumiałeś i zaakceptowałeś wszelkie ryzyko związane m.in z rynkiem forex, o których możesz dowiedzieć się tutaj:

https://simpletrading.expert/terms-and-conditions

https://helpdeskste.freshdesk.com/a/solutions/categories/44000756260

 

Jeśli cokolwiek jest niezrozumiałe, nieakceptowalne lub budzi jakiekolwiek pytania lub wątpliwości z Twojej strony prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z produktów lub też nie rozpoczynanie korzystania. Wybór brokera, VPS, produktu oraz zarządzanie ryzykiem zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, z naszej strony nie ma żadnej rekomendacji a przedstawione propozycje / opcje / możliwości są jedynie poglądowe, a nie zalecane.